Aquatex - Farba dyspersyjno -krzemianowa do ścian i sufitów

Dyspersyjno-krzemianowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronno-dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków. Wytwarzana na bazie innowacyjnej szwajcarskiej technologii, w połączeniu krzemianowego i dyspersyjnego
środka wiążącego. Charakteryzuje się tym, że nie zmienia właściwości retencyjnych podłoża (ściany w sposób naturalny przyjmuj...

Dyspersyjno-krzemianowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronno-dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków. Wytwarzana na bazie innowacyjnej szwajcarskiej technologii, w połączeniu krzemianowego i dyspersyjnego
środka wiążącego. Charakteryzuje się tym, że nie zmienia właściwości retencyjnych podłoża (ściany w sposób naturalny przyjmują i oddają wilgoć), dzięki czemu w pomieszczeniach „mokrych” (takich jak: kuchnie, łazienki, pralnie,
pomieszczenia w przyziemiu budynku) zmniejsza się zawartość wilgoci w powietrzu. W takich pomieszczeniach jest szczególnie polecana do malowania sufitów i górnych powierzchni ścian. Farba AQUATEX służy również do malowania
ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” (jak np.: salon, sypialnia, sale konferencyjne czy pomieszczenia biurowe). Stosowana jest do pierwotnego i renowacyjnego malowania podłoży mineralnych (jak np.: beton, tynki wapienne,
wapienno-cementowe, cementowe i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych dobrze związaną powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych. Nowe podłoża mineralne (jak tynki cementowe i cementowo-wapienne) nie
wymagają białkowania czy gruntowania i mogą być malowane farbą już po upływie 14 dni od ich wykonania.

Właściwości produktu

– Doskonałe krycie
– Mineralny charakter
– Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie
– Wysoka paroprzepuszczalność
– Nie wymaga gruntowania
– Na podłoża mineralne i pokryte farbami
– Szczególnie zalecana do pomieszczeń „mokrych”

Parametry

Bazowy środek wiążący: spoiwo kopolimerowe i potasowe szkło wodne;
Pigmenty: nieorganiczne pigmenty barwne;
Zawartość lotnych związków organicznych LZO: kat A/a. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO;
Gęstość: ok. 1,50 g/cm³;
Kolory: biały i wybrane kolory wg wzornika KABE oraz kolory pastelowe wg dostarczonego wzoru;
Stopień połysku: głęboko matowy;
Rozcieńczalnik: woda;
Średnie zużycie: ok. 0,22 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu);
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C;
Względna wilgotność powietrza: ≤80%;
Względny opór dyfuzyjny przy gr. powłoki 140 μm: Sd = 0,02 m;
Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej w: 0,058 kg/m² • h0,5;
Odporność na szorowanie na mokro: farba klasy I (wg normy PN-EN 13300), farba klasy I (wg normy PN-C-81914: 2002);
Opakowania: Jednorazowe opakowania plastikowe zawierające 2,5, 5 i 10 l produktu;
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć;

Więcej

Aquatex - Farba dyspersyjno -krzemianowa do ścian i sufitów  W tej kategorii nie ma produktów.